Tato stránka slouží pro otestování funkce vašich dvířek. Pokud máte jakékoliv problémy s otevíráním a zavíráním, následující informace slouží k tomu, abychom zjistili zda dvířka fungují správně.

Před testováním se prosím ujistěte, že splňujete následující:

  • Dvířka jsou instalovány na rovném podkladu, rám dvířek není zkroucený.
  • Polykarbonát (průhledný plast) je možné snadno nadzvednout
  • Závitová tyč je očištěna od větších nečistot a lehce namazána.
  • Pokud používáte variantu s napájecím adaptérem do sítě, otestujte že v síti je elektřina (např. jiným spotřebičem)
  • Pokud používáte napájení baterií, ověřte, že jsou kontakty kabelu pevně připojeny k baterii

Testování dvířek:

  • Nejprve odpojte dvířka od napájení, vyčkejte 5 vteřin a poté zapojte kabel do dvířek. Dvířka musí zareagovat roztočením motoru. Pokud nereagují, problém je buď v napájení (špatně připojená baterie či vybitá baterie, vadný napájecí zdroj nebo není napětí v síti). Další varianta je spálená bezpečnostní pojistka uvnitř dvířek.
  • Pokud chcete otestovat funkci světelného čidla, ve dne dvířka odpojte, vyčkejte 5 vteřin a poté zapojte kabel do dvířek. Dvířka by se měla otevřít. Druhý test odpojit-připojit udělejte v noci, kdy už je úplná tma. Dvířka by se měla zavřít.
  • Pokud světelné čidlo nefunguje tak jak by mělo, otočte potenciometrem úplně doprava a opakujte test odpojit-připojit.

Věříme, že se Vám podaří dvířka otestovat a že jejich funkce bude správná. Pokud test dvířek odhalí jejich nesprávné chování, prosím popište nám ho detailně na info@jakvamnesou.cz nebo volejte na 724662114. Děkujeme.